Visie workshop

Wordt jouw school ook overspoeld door externe triggers die het nemen van de Digisprong en het uitwerken van het ict-beleid moeilijk maken?

Ontdek de juiste digitale koers voor jouw school dankzij onze visie workshop! 

Voor heel wat scholen brengt de Digisprong woelige waters. Het is belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te hebben. Het is een uitdaging om koers te houden of bij te sturen. Zolang de eindbestemming duidelijk is, vind je altijd je weg terug.


Daarom raden wij scholen aan om altijd werk te maken van een visie en strategie voor ze van start gaan met een verander- of innovatieproces. Innoveren is namelijk meer dan het voorzien van een toestel voor je leerlingen en team.


Wil je als school de wind in de digitale zeilen? 

Wil je met je team helder formuleren welke koers jullie nemen met de Digisprongmiddelen?  Is de ict-keuze afgestemd om de visie van de school waar te maken? 

DigiSlim bevraging

​Wil je graag meer informatie over onze visie workshop? Neem contact met ons op!

Wat houdt de visie workshop in?

Tijdens onze visie workshop gaan we intensief aan de slag met het kernteam rond drie onderwerpen:Missie: Welke rol kan ict binnen de school krijgen dat door het hele schoolteam wordt gedragenVisie: 
Waar willen we naartoe? Wat zijn onze ambities? Wanneer zijn onze doelen bereikt?

Strategie: Hoe bereiken we onze visie? Welke strategische doelstellingen moeten we hiervoor behalen op korte termijn, op lange termijn


Om een voldoende groot draagvlak te creëren stellen we in samenspraak met de school een kernteam op bestaande uit directieleden, het ict-team, leerkrachten en andere nodige betrokkenen. Optioneel wordt er na de workshop nog een intakegesprek ingepland waarbij we de visie vertalen naar een concreet plan van aanpak via ons Change Management.

Visie workshop

Een visie workshop: hoe gaat dat in zijn werk?

Gedurende een workshop van 4 uren nemen onze ervaren coaches jullie team stap voor stap mee door heen dit interactieve groeiproces. Elke deelnemer neemt actief deel aan de discussies. Zo werken we stelselmatig naar een gezamenlijk gedragen visie en beleid toe.


Op het einde van de vaart hou je een beknopte, heldere en door het hele team gedragen visie en digitaal beleid over. Daarnaast komt ook een ambitieuze omschrijving van de visie. Ten slotte worden er ook concrete en gekwantificeerde strategische doelstellingen bepaald.

Fourcast for Education helpt met deze workshop de digitale koers uittekenen die wordt gedragen door het volledige team. Dit zorgt voor meer inzicht, samenhorigheid en energie om van Digisprong een succesverhaal te maken