Privacy verklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vandaar hebben wij onderhavige verwerkersovereenkomst opgesteld waarin wij onze verplichtingen en rechten als Verwerker en die van u als Verwerkingsverantwoordelijke duidelijke omschrijven. Wij verzoeken u dan ook om deze overeenkomst door te nemen en ons ondertekend terug te bezorgen. Wij zullen geen gegevens verwerken zonder uw voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.


Meer bepaald verbinden wij ons ertoe om de persoonsgegevens, die u met ons deelt, te behandelen conform de hoogste normen inzake privacy, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oftewel General Data Protection Regulation (GDPR).


Daarenboven nemen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens alle passende technische en organisatorische maatregelen.


Aangezien een onderwijsinstelling tot de publieke sector behoort, zijn wij als Verwerker bovendien verplicht om een Functionaris voor Gegevensbescherming, ook wel een Data Protection Officer (DPO) genoemd, aan te stellen. Deze functionaris zal nagaan of de AVG intern correct wordt nageleefd door de Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke. Hij zal daarnaast samenwerken met de Gegevensbeschermingsautoriteit en optreden als contactpunt voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen. Tot slot heeft de Functionaris een rol bij het bijhouden van het dataregister en zal hij een belangrijke en zeer nuttige rol spelen bij het ondersteunen van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffect-beoordeling.


Uw persoonsgegevens zijn bijgevolg in veilige handen. Wij kijken alvast uit naar onze samenwerking!


Fourcast for Education

Banner Fourcast for Edcuation