De lerarenbarometer 2022

Dit jaar hebben we de eerste editie van de lerarenbarometer georganiseerd. Deze online bevraging polst naar de visies en ervaringen van leerkrachten en ICT-coördinatoren omtrent digitaal leren. Hoe ver staan we met de digitale transformatie in het onderwijs?

Waarom een lerarenbarometer?

Scholen schakelden een digitale versnelling hoger, de Digisprong en tal van nieuwe initiatieven werden in het leven geroepen. Toch kwam de persoon die hiermee dagelijks en van op de eerste rij in contact komt te weinig aan het woord, de leerkracht!


We willen in kaart brengen hoe ver we nu staan, en wat in de toekomst op ons wacht door de leerkracht aan het woord te laten. Zij maken al die veranderingen door en maken digitaal leren mogelijk in de praktijk!


De online enquête werd gelanceerd in het kader van Sett Gent 2022. Op deze editie van de beurs werden twee rondetafelgesprekken (één voor basis- en één met ook op secundair onderwijs) met leerkrachten uit verschillende leeromgevingen georganiseerd. 


De inzichten en conclusies uit beide gesprekken werden prachtig in kaart gebracht door een visueel tekenaar. Beide tekeningen zie je hiernaast. Je kan de rondetafelgesprekken nog steeds herbekijken op ons YouTube-kanaal.

De lerarenbarometer van 2022: resultaten

Alle antwoorden werden geanalyseerd en de conclusies zijn verzameld in een eindrapport met behulp van een team experten. 


Zo blijkt dat de helft van de scholen géén duidelijke ICT-visie heeft. Toch geeft 80% van de bevraagde leerkrachten aan dat de digitaal lesmateriaal en de multimediale aanpak een positieve impact hebben op het leerproces


Tijdens de opening van het Digital Transformation Center in Antwerpen werden enkele opvallende resultaten voorgelegd aan enkele kopstukken uit het Vlaamse onderwijsland, met o.a. Jeff Van Poppel van Stedelijk Onderwijs Antwerpen en Katrien Bernaerts van Kenniscentrum Digisprong Onderwijs Vlaanderen.


Je leest alle resultaten hieronder!