DigiSlim bevraging

Waar staat jouw school met zijn digitale transformatie en hoe ziet de toekomst eruit? 

We brengen het samen in kaart voor een succesverhaal, van begin tot einde.

Mijn school digitaal in kaart brengen, hoe doe ik dat?

In het Vlaamse onderwijs komen er, via Digisprong, heel wat budgetten vrij die scholen kunnen inzetten in kader van de digitalisering en digitale transformatie van hun onderwijsinstelling. Als school wil je natuurlijk dat deze budgetten zo efficiënt mogelijk ingezet worden. 

De beginsituatie in kaart brengen is een 1ste noodzakelijk stap om nadien gerichte investeringen te doen op vlak van o.a. visie- en beleidsontwikkeling, de aankoop van hardware, software en professionalisering. Zo’n analyse kan je zelfstandig opnemen of je kan gebruik maken van een bestaande screening zoals de DigiSlim van Fourcast For Education.

De DigiSlim bevraging is eveneens de aanzet bij een Change Management traject van Fourcast For Education.

DigiSlim bevraging

Wat houdt een Digislim juist in?

DigiSlim peilt naar o.a. de houding tegenover technologie en verandering. Daarnaast brengt DigiSlim in kaart waar jouw school het snelst en meest winst kan boeken door digitale middelen en tools efficiënt, zinvol en gepast in te zetten. Tenslotte onderzoeken we welke concrete kennis en vaardigheden jouw team reeds in de vingers heeft en doen we suggesties op maat van deze resultaten indien verdere professionalisering nodig blijkt. Voor deze concrete vaardigheden peilen we tevens naar de kennis van de Google of Microsoft-tools, op basis van wat jouw school draaien heeft. 

Om dit alles in kaart te brengen, stellen we gericht vragen over 12 thema’s:Verandering - Hoe staat jouw team tegenover technologie op school en in de klas?

Visie - Ligt de visie van jouw team in lijn met de visie van de school?

Infrastructuur - Heeft elke leerkracht toegang tot het juiste materiaal om op de klasvloer effectief digitaal onderwijs te kunnen realiseren?

Ondersteuning vanuit de school - Is er voldoende ondersteuning bij technische en pedagogische vragen?

Professioneel engagement - In hoeverre gebruikt jouw team nu al digitale technologie in hun professionele omgeving?


Digitale leermiddelen - In hoeverre gebruikt, vindt, creëert en deelt jouw team digitaal lesmateriaal?


Lesgeven en leren - In hoeverre gebruikt jouw team digitale tools bij leren en lesgeven?


Evalueren - Gebruikt jouw team al digitale tools bij het evalueren en toetsen van hun leerlingen?


Leerlingen ondersteunen - In hoeverre zet jouw team digitale hulpmiddelen in om leerlingen te helpen leren?


Aanleren van digitale competenties - Hoe faciliteert jouw team de digitale competenties van leerlingen?


Google Workspace of Microsoft - Hoe ver staan leerkrachten in hun vaardigheden rond werken met deze digitale tools?


Opleidingstraject - Welke expertise is reeds aanwezig en waar liggen de interesses van jouw team?​Meer informatie

DigiSlim bevraging

DigiSlim: een screening, volledig op maat van jouw school!

DigiSlim werd gecreëerd vanuit een Vlaamse onderwijscontext en op basis van bewezen veranderingsmanagement principes om een een product af te leveren die verandering echt mogelijk maakt. DigiSlim werd ontwikkeld door ict-vaardige leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs en ict-coördinatoren. De screening werd uitvoerig getest en aangepast om een zo volledig mogelijk, transparant en valide resultaat op te leveren voor de respondenten.Dit heeft als resultaat dat DigiSlim volledig op maat is van  jouw school: zo hebben we verschillende screenings voor kleuter, lager, secundair-en volwassenenonderwijs.

DigiSlim bevraging

Een gedetailleerd rapport met de stand van zaken en suggesties op maat!

De screening is natuurlijk slechts het begin: het draait allemaal om de output! Wij zorgen ervoor dat je als school niet zomaar een algemeen, automatisch gegenereerd rapport te zien krijgt. Je krijgt een volledige screening op maat, gecoördineerd door enkele van onze pedagogische experten. Naast een persoonlijke screening van de resultaten gaan deze experts  in op de resultaten in een bespreking achteraf. In deze bespreking wordt de output van de screening beknopt toegelicht en denken we samen met jullie na welke stappen de school verder kan zetten in de verdere realisatie van hun digitaal beleidsplan, dit volledig op maat van de school!.

Zin om samen deze digitale puzzel voor jullie school te leggen? Neem dan zeker contact met ons op, dan bespreken we dit graag verder bij een (virtuele) koffie.