Change management

Een traject op maat van de school, waarmee we leerkrachten willen inspireren en duidelijk maken waarom verandering nodig is.

Inzetten op digitale transformatie

Samen met de school gaat Fourcast for Education op zoek naar voor hen de beste aanpak om de ICT-visie van de school te implementeren en een positieve verandering teweeg te brengen. We zetten in op verandering met enthousiasme van onderuit, met overtuiging en goesting, met de wil om te gaan voor de gedragen visie en keuzes van de school. Elk traject start met een analyse, de DigiSlim bevraging, om de beginsituatie in kaart te brengen.

We werken samen toe naar effectief succes. Met ons gericht change management helpt Fourcast for Education de school om met een snelle oplossing en tastbaar resultaat heel de school in beweging te brengen. Onze pedagogische studiedag Future Move, het online leerplatform Schoolupdate en onze opleidingen kunnen allemaal deel uitmaken van zo'n traject op maat van de school.

Budget is vaak een boosdoener voor scholen waardoor soms bespaard wordt op de pedagogische ondersteuning voor het team. Fourcast for Education wil dit aanpakken en scholen helpen bij hun digitale reisPer aangekochte beheerde Chromebook bij Fourcast for Education krijg je als school €5,00 pedagogisch budget dat je vrijblijvend kan spenderen binnen ons pedagogisch aanbod.

​Meer informatie

Verandering gaat over mensen

Technologie kan een school helpen groeien, evolueren en verbeteren maar uiteindelijk gaat change management over mensen. Niet de technologie zelf brengt verandering, wel de mensen die de technologie gaan gebruiken. Met een traject op maat van de school willen wij leerkrachten inspireren om te willen veranderen, maken wij duidelijk waarom de verandering nodig is. Technologie is de oplossing, adoptie van die technologie leidt tot resultaat. Het is enkel wanneer de brug tussen oplossing en resultaat gebouwd wordt dat een verandering succesvol kan zijn. En daarvoor is change management nodig.

"Het is volkomen normaal dat een deel van het team zich kritisch opstelt en terughoudend staat tegenover de verandering. Het team van Fourcast for Education helpt de school, met respect voor de pedagogische visie, in de digitale transformatie."

Future Move

ICT duurzaam implementeren

Change management vraagt om een concrete aanpak. Een aanpak die beantwoordt aan de noden van de school. Een aanpak die alle belanghebbenden bij de hand neemt. Kortom, een aanpak op maat. Wij vertrekken steeds vanuit vier pilaren die gebruiken als kapstok. We starten elk traject met een uitgebreide analyse, de Digislim bevraging. Op basis daarvan zorgen dat we de juiste ambassadeurs aan boord hebben en de nodige training en communicatie voorzien.