Beter digitaal klasmanagement met Google Classroom

By - RMA
30.11.20 01:53 PM


Vele leerkrachten beginnen de voordelen te ontdekken van werken met zelfcorrigerende Google Spreadsheets en toetsen via Google forms, en willen die dan ook gaan gebruiken binnen hun lesgroep(en). Veel leerlingen gebruiken Google presentaties om groepswerken en voorstellingen te maken. Leerlingen maken ook muziek, filmpjes, tekeningen, verslagen,... Hiervoor gebruiken ze naast de gekende Google tools en de  chromebooks ook heel wat interessante applicaties die te vinden zijn op het internet. Alles wordt perfect bewaard in de ‘Cloud’ in Google Drive. Maar hoe kan je als leerkracht het overzicht bewaren en het bos door deze digitale bomen blijven zien? Het antwoord is simpel: met Google Classroom.


Er loert bij het werken met digitale tools zoals Google G Suite en gedeelde documenten in Google Drive in de klas  een enorme uitdaging om de hoek: “hoe krijg je als leerkracht structuur en overzicht in al die digitale taken?”. Dit is niet zo simpel te realiseren! Toch niet wanneer je als leerkracht geen kei bent in het aanbrengen van structuur in je eigen Drive. Om nog maar te zwijgen over de wanorde in de Drive van de leerlingen. Delen, kopiëren, naam wijzigen, delen met leerkracht,... Er is veel mogelijk in Drive, maar de klassituatie maakt dit soms ingewikkeld. Kortom: omslachtig!Documenten en taken netjes bijhouden


Wie Google Classroom gebruikt, zal kunnen getuigen dat Classroom daar de perfecte oplossing voor is. 


Vaak maken de leerlingen op school of zelfs thuis, digitale opdrachten, zoals een presentatie of een document. Maar hoe worden die meegebracht naar de klas? Worden die doorgemaild? Worden die op stick gezet? En eens ze op school zijn, hoe evalueert de leerkracht die taak?


Google Classroom is het ideale systeem om je leerlingen op een heel eenvoudige manier, van digitale opdrachten te voorzien en hen in hun leerproces te begeleiden. Het systeem voor leerlingen om hun taken digitaal in te leveren wanneer ze die hebben afgewerkt. 


Met Google Classroom worden alle gegeven taken en opdrachten aan een lesgroep automatisch bijgehouden in een apart mapje binnen Google Drive. Alles wat leerlingen maken, kunnen ze heel eenvoudig toevoegen in Google Classroom. Zowel bij de docent als bij de leerlingen vind je alle taken, filmpjes, presentaties, tekeningen,... eenvoudig terug.Volledig automatisch en gestructureerd.

 

Zo heeft de leerling op het einde van zijn schoolloopbaan een goed gestructureerde portfolio van al zijn gemaakte taken binnen Google Drive. En zo heeft de leerkracht ook een prachtig overzicht van alle digitale taken van de leerlingen binnen zijn lesgroep.Gemakkelijk differentiëren


Maar er is nog een andere uitdaging: kun je taken en opdrachten aan specifieke leerlingen toewijzen? Er wordt verwacht dat wij als leerkrachten differentiëren. Elk kind moet op de één of andere manier onderwijs op maat kunnen krijgen. Daardoor moet jij als leerkracht een aanbod op maat van elk kind kunnen voorzien. Elke leerling moet op zijn eigen tempo kunnen leren.

Wel, Google Classroom kan hierin de perfecte ondersteuning vormen. Hoe?

In Google Classroom kan elke docent aanduiden wie welke taak of opdracht krijgt. Ofwel de hele lesgroep, enkele leerlingen of slechts één leerling. Zo kan je eenvoudiger gaan differentiëren binnen je lesgroep.Superhandig voor de zorgjuf die gericht taken kan toewijzen aan bepaalde leerlingen. Ook deze zaken worden automatisch, overzichtelijk en gestructureerd bijgehouden in Google Drive dankzij het gebruik van Google Classroom.

 


Procesgericht evalueren


Leerkrachten zijn gewend om een afgewerkt product te evalueren a.d.h.v. schriftelijke toetsen. In Google Classroom gebeurt dat met Google formulieren. Hier kan het resultaat rechtstreeks in Google Classroom wordt geïmporteerd en heb je automatisch een grondige foutenanalyse. Zeer handige tool om digitaal te evalueren. Moet je zeker eens proberen, je zal er veel tijd mee winnen!


Maar wat vaak vergeten wordt is de begeleiding en evaluatie van het proces om tot een bepaald product te komen. In Google Classroom kan men heel eenvoudig, door gebruik te maken van de suggestiemodus en de versiegeschiedenis om het leerproces gaan begeleiden.

Voorbeeld: tijdens een werk in één van de G Suite Apps kunnen suggesties gedaan worden aan de leerlingen om hen te ondersteunen of bij te sturen. Je kan in dialoog gaan met je leerlingen tijdens het leerproces en al die suggesties blijven bewaard. Je kan die dus blijven raadplegen, zelfs jaren nadien. Je kan ook de versiegeschiedenis raadplegen om te zien wie wat deed. Zeer handig om een groepswerk te evalueren! Zo heb je naast het afgewerkt product ook een duidelijk beeld van het proces.


Zoals je ziet is Google Classroom een geweldige tool om als leerkracht mee aan de slag te gaan in de klas. Je behoudt het overzicht in alle digitale documenten en je kan er gemakkelijk mee differentiëren. Ik ben alvast overtuigd, nu jullie nog.