Hoe organiseer je als school afstandsleren met G Suite for Education?

By - RMA
30.11.20 01:53 PM


Waar ter wereld je ook woont, door de huidige coronavirus COVID-19 crisis bestaat de kans dat je school tijdelijk wordt gesloten. Hoe kan je je hier als school op voorbereiden? En hoe kunnen scholen en leerkrachten afstandsleren aanbieden? In deze blog bespreek ik hoe je dit als school kan organiseren met G Suite for Education. Je kan ook handige voorbeeld-bronnen downloaden om snel zelf aan de slag te gaan.


💡 Tip: download meteen onze handige checklist voor afstandsleren hier.Hoe voelt het om morgen misschien je hele manier van lesgeven te moeten aanpassen? Dat je in plaats van face-to-face een virtueel lesprogramma moet gaan uitwerken?


Word je al nerveus bij de gedachte? Vind je het een uitdaging? Voel je je technologisch niet voorbereid?


Je doet er goed aan nu al na te denken over een mogelijke aanpak. Het wordt misschien wel eens sneller realiteit dan dat we ons hierop kunnen voorbereiden. 


Met deze blog willen we een kader aanreiken van oplossingen, ideeën en inspiratie over hoe je met de hulp van Google G Suite for Education  en andere tools afstandsleren kan implementeren bij jou op school.


Bekijk ook onze overzichtspagina voor afstandsleren met Google, waarop ook live webinars worden aangekondigd voor de volgende dagen.Afstandsleren


Afstandsleren is de ideale manier om ervoor te zorgen dat studenten, die niet fysiek naar school kunnen gaan, geen waardevolle leertijd verliezen. 


De eerste vraag die je je als leerkracht moet stellen is hoe een 'schooldag' eruit ziet als deze niet meer op een school plaatsvindt.


Hou er in de eerste plaats rekening mee dat online thuis leren ook belemmeringen met zich meebrengt zoals: 


 • technologische beperkingen/problemen: niet elke student heeft toegang tot een computer toestel of tot internet, en sommige studenten moeten hun computer delen met broers of zussen.
 • onvoldoende begeleiding van leerkrachten om studenten op het goede spoor, betrokken en geïnformeerd te houden.
 • een druk huishouden: meerdere gezinsleden en verantwoordelijkheden; jonge kinderen en job verantwoordelijkheden van ouders - al deze factoren kunnen zorgen voor afleiding voor de leerling bij het thuis leren.
 • betrokkenheid van ouders / verzorgers verschillen: barrières zoals taal, technologische kennis en het curriculum kunnen begeleiding door ouders of verzorgers moeilijk maken.Hieronder ga ik dieper in op de stappen die je als school en als leerkracht kan ondernemen om afstandsleren aan te bieden aan klassen en leerlingen.


Zorg voor een ‘online leeromgeving’ 


Er zijn geweldige tools die je kan inzetten bij afstandsleren, maar bedenk eerst welke digitale tool je als online leeromgeving zal gebruiken. 


Waar ga je communiceren met de leerlingen? Waar vindt het leren plaats? Waar ga je opdrachten en ander materiaal voor studenten verspreiden? Hoe kan je materiaal en bronnen delen? Hoe kan je feedback verzamelen en iedereen op de hoogte houden? 


Mogelijk gebruik je nu al Google Classroom, een app in G Suite for Education, om je leeractiviteiten te organiseren. Als dat zo is, gebruik dan dat wat je leerlingen al kennen en verander dit niet. 


Leren op Afstand met Google Classroom


Start met een nieuwe lesgroep in Google Classroom waarbij je alle vakcollega’s uitnodigt als co-docent. Op die manier vinden studenten alle materiaal gecentraliseerd in één lesgroep. Maak een onderwerp structuur per dag. Begin elke dag met een duidelijk dagoverzicht.


Leren op Afstand met Google Classroom 2-1


Gebruik synchrone en asynchrone hulpmiddelen


Je kan als leerkracht fantastische opdrachten bedenken waar studenten thuis aan kunnen werken, maar je leeractiviteiten zullen beter verlopen als studenten je aanwezigheid als leraar nog kunnen voelen. Video's zijn een belangrijk onderdeel van online leren en een geweldige manier om relaties te onderhouden.


Hoe ga je dat nu organisatorisch als organisatie aanpakken? Synchroon of asynchroon? Dit wil zeggen, ga je realtime aan de slag met studenten (synschroon) of gaan ze werken op basis van een eigen planning (asynschroon)? In de infographic hieronder kan je de verschillen tussen synchrone en asynchrone hulpmiddelen meer in detail bekijken.


Leren op afstand - Synchroon of Asynchrone hulpmiddelen-1


Misschien is een combinatie van beide hulpmiddelen een goede strategie. Voor sommige gezinnen kan asynchroon leren handiger zijn. Als ouders aan het werk zijn bijvoorbeeld, hebben ze misschien meer tijd om het leren van studenten buiten de kantooruren te ondersteunen of begeleiden.


In de infographic hieronder vind je mijn tips om video’s te gebruiken bij het aanbrengen van dagstructuur tijdens het afstandsleren.


Afstandsleren met videos


Maak verbinding met leerlingen via Hangouts Meet


Wanneer de routines van studenten verstoord raken, realiseren velen zich hoeveel ze de structuur van school missen. Maar studenten missen ook al snel de betrokkenheid van hun leraar. Het is bij afstandsleren belangrijk om dat gevoel van comfort en veiligheid te behouden.


Een duidelijke en voortdurende communicatie is essentieel! Als jouw studenten thuis wifi-toegang hebben, kan je als leraar virtueel geconnecteerd blijven via Google’s G Suite applicatie voor video meetings: Hangouts Meet
Geavanceerde Google Hangouts Meet functionaliteiten beschikbaar voor iedereen


Momenteel zijn de geavanceerde Hangouts Meet-functies die normaal alleen beschikbaar zijn voor G Suite Enterprise of G Suite for Education Enterprise klanten, gratis beschikbaar voor iedereen t.e.m. 1 juli 2020.


Met deze geavanceerde Hangouts Meet functies kan je videovergaderingen opnemen, livestreamen voor tot 100.000 mensen en 250 mensen toevoegen aan een Hangout. Extra hulp voor leerlingen inplannen via Google Documenten


Ondanks dat je als leraar fysiek ver verwijderd bent van je studenten, wil je toch zo virtueel mogelijk aanwezig zijn, en wil je dat studenten geëngageerd blijven. Met behulp van een afsprakenplanner kunnen studenten die extra hulp nodig hebben zich aanmelden om 1:1 of in kleine groepen jou als leraar online te ontmoeten.


Je kan hiervoor werken met een gedeeld Document waarop leerlingen zich kunnen inschrijven. Maak hier een kopie van de Hangoutplanner om gemakkelijk sessies in te plannen met jouw leerlingen.


Leren op afstand met Google Hangouts


Via Google Agenda Afspraakeenheden kunnen leerlingen gemakkelijk een tijdslot reserveren. 


Leren op afstand met Google Calendar


Vanwege een gebrek aan wifi-toegang of moeilijkheden bij opvang, kunnen mogelijk niet alle studenten tegelijkertijd deelnemen aan een virtueel klaslokaal. Je instructie zal waarschijnlijk een mix zijn van live video en het delen van opnames. 


Gelukkig kan je nu met geavanceerde functies in Hangouts Meet je lessen opnemen en opslaan in Google Drive om ze vervolgens met je studenten te delen. Als studenten niet aan de les kunnen deelnemen, hebben ze later toegang tot de inhoud.Gebruik een dagschema voor afstandsleren


Planning is bij afstandsleren een grote uitdaging. Je kan kiezen voor een flexibel of een gestructureerd dagprogramma. 


Bij een flexibel programma kan de student zijn eigen planning organiseren over de dag. Hieronder een voorbeeld van zo’n flexibel programma:

Vandaag moet je het volgende voltooien:


 • 30 minuten lezen
 • 30 minuten schrijven
 • 30 minuten wetenschap
 • 30 minuten wiskunde


Bij een gestructureerd programma is de student gebonden aan een door de leerkracht opgesteld schema. Hieronder een voorbeeldprogramma:


09:00 - 09.45 uur lezen
10:00 - 10.45 uur schrijven
10.45 - 11.30 uur pauze
11.30 - 12.15 uur wetenschap
12.30 - 13.15 uur wiskunde
13.30 - 14.15 uur lunch
14.30 - 15.30 uur inhaal / uitdieping


Help studenten bij het plannen van hun dag. Werk met een gedeelde dagplanner via een Google Document of Presentatie. Gebruik met jouw collega’s dezelfde dagplanner zodat alles gecentraliseerd blijft. Post de dagplanner eventueel ook in Google Classroom.


Afstandsleren Dagplanner Google for Education


Maak hier een kopie van een voorbeeld dagschema in Google Documenten.


Leren op afstand met Google for Education 2

Maak hier een kopie van een voorbeeld dagschema in Google Presentaties.


Communiceer duidelijk en frequent


Zorg ervoor dat iedereen weet hoe berichten worden gecommuniceerd en op welke kanalen ze moeten inchecken. Maak instructies zo duidelijk en beknopt als je kan. Effectieve communicatie loont echt.


Om studenten betrokken te houden kan je virtuele discussies houden over wat ze leren. Daag studenten in een les uit om deel te nemen aan een discussie in Google Classroom (met behulp van het tabblad Updates) of via Google +.


Leren op afstand met Google for Education 3


Leren op Afstand met Google


Je kan ook opmerkingen in Google Documenten en Classroom gebruiken om een ​​tweerichtingsgesprek met studenten te voeren terwijl je feedback geeft op hun werk.Online lessen plannen


Als je eenmaal ideeën hebt over hoe je schooldag zal worden gestructureerd, kan je beginnen met inzoomen op de planning van echte lessen.  Begin elke lesactiviteit met je leerdoelen en eventuele succescriteria.


Vergeet niet dat er niets mis is met het eenvoudig houden van je lessen, en in veel gevallen zullen ze vergelijkbaar zijn met wat de leerlingen al in de klas doen, maar dan nu met meer autonomie en technologie.
Lesplanning


Giet je lesplanning in een duidelijke structuur, zoals bijvoorbeeld: 


 • opwarmertje 
 • verkenning
 • activiteit
 • uitbreiding
 • reflectie 
 • evaluatie

Gebruik bijvoorbeeld dit kader om online lessen uit te werken:


Leren op afstand met Google for Education 5


💡 Een goede tip is het gebruik van Google Documenten en Presentaties om lessen met studenten te delen. Google Drive Documenten zijn gemakkelijk te kopiëren en te bewerken. Dat betekent dat leraren met minimaal werk verschillende versies van dezelfde les kunnen maken. Alle voorgestelde video's, lezingen of activiteiten kunnen worden gedifferentieerd om aan de individuele behoeften van leerlingen te voldoen.Denk aan het minimaliseren van schermtijd

Het minimaliseren van de schermtijd wordt een grote zorg voor ouders en leraren. 

Misschien kan je een dagelijkse uitdaging publiceren om studenten actief en off-screen te houden?


Beoordeel het leren van studenten regelmatig

Formatieve beoordelingen helpen je ervoor te zorgen dat studenten verder blijven werken terwijl ze niet op school zijn. Dit kan bv. via Google Classroom, de quizfunctie bij Formulieren of Bookwidgets.


Controleer of leerlingen de leerstof begrijpen tijdens groepsinstructie, bijvoorbeeld door midden in een les een vraag te stellen en de resultaten in realtime te tonen. Gebruik hiervoor de vraag in Google Classroom of de add-on PearDeck bij Google Presentaties.


Google Formulieren zijn ook handig om feedback van ouders te verzamelen. Een allereerste stap bij het plannen van een mogelijke schoolsluiting kan zijn om ouders en gezinnen te onderzoeken. Het is belangrijk om erachter te komen welke technologie, opvang en andere bronnen ze beschikbaar hebben. Je kan hiervoor Google Formulieren gebruiken. We hebben deze voorbeeldenquête gemaakt in Google Formulieren


Sociaal-emotioneel leren

Sociaal-emotioneel leren kan ook op afstand worden voortgezet. Net zoals je Hangouts Meet kan gebruiken om er via videovergaderingen te zijn voor je studenten en je klascultuur te behouden, kan je studenten andere manieren bieden om hun emoties te delen en te verwerken terwijl ze niet op school zijn.


Gebruik Google Formulieren om studenten de mogelijkheid te bieden hun emotionele toestand dagelijks te delen. Bekijk maar eens volgende voorbeeldformulieren: Check-in en Check-out.


Leren op afstand met Google for Education 6

Je kan ook een eigen blog opzetten voor studenten om na te denken over de ervaring door het schrijven van een verslag of het opnemen van video-boodschappen. Handige Online Tools


Voor sommige leraren zal het technologische gedeelte de grootste hindernis zijn. 


Voordat we je overladen met heel wat handige tools, haal diep adem en onthoud! 


Minder kan meer zijn: je hoeft geen enorme lijst aan verschillende tools te gebruiken. Zoek een oplossing binnen je gebruikte schoolomgeving zoals G Suite for Education.


Begin met tools waar studenten en leerkrachten al bekend mee zijn: er zijn waarschijnlijk al enkele tools, apps of platforms die je in de klas hebt gebruikt die nu nuttig kunnen zijn.


Bekijk volgende presentatie met al onze tips, trucs en tools bij online afstandsleren of download onze checklist voor afstandsonderwijs met Google!


Leren op afstand met Google for Education 7


Heb je zelf een idee om te delen? Deel jouw strategieën met ons! 


In deze gedeelde folder kan je alle bronnen en documenten uit dit artikel downloaden.