Scholengroep Moorsledegem organiseert online klassen met Google for Education

By - RMA
30.11.20 01:53 PM


De school is dicht, maar de virtuele klas gaat open! Leerlingen en leerkrachten van Scholengroep Moorsledegem beleven de eerste lesdagen thuis helemaal digitaal in de online klas met Google. De scholengroep Moorsledegem startte deze week met digitale klassen voor de hele derde graad. De groep doet dit naar aanleiding van de overheidsmaatregelen om alle fysieke lessen op school op te schorten. Spannend! Om dit afstandsonderwijs te organiseren zijn digitale tools van Google ingeschakeld, zoals Google Classroom en Hangouts MeetICT en media zijn voor de leerlingen geen onbekende termen


Digitale klas les


De doorgedreven inzet op ICT en media de voorbije jaren zorgt er nu voor dat de leerlingen met minimale instructie hiermee aan de slag kunnen gaan. Elke leerling heeft sinds de start van het eerste leerjaar al een eigen digitaal account van Google. De school stelt Chromebooks beschikbaar om op dagelijkse basis met ICT en media te werken in alle lessen.


"Een aantal jaren geleden werkten we een visie uit op vlak van het ICT & Media beleid op onze school. Zowel onze leerkrachten als onze leerlingen hebben daardoor al heel wat digitale bagage mee, zodat we afstandsleren vlot uitrollen. Voor scholen die nog niet zo lang bezig zijn, is dit het ideale moment om hierop in te zetten.”

- Marniek Cnockaert, Algemeen directeur Scholengroep Moorsledegem De klassen sluiten ... wat nu? 


Rekenoefeningen op je computer met je leerkracht in een klein vierkantje rechtsonder in beeld, of je turnleerkracht die oefeningen met je doet via video met Hangouts Meet: welkom in het onderwijs in het corona-tijdperk. 


Dankzij Google Classroom en Hangouts Meet kunnen leerkrachten van op afstand lesgeven via video, en opdrachten en oefeningen digitaal klaarzetten. De leerkrachten van Scholengroep Moorsledegem organiseren ook dagelijks online instructie- overleg-, inoefen- en evaluatiemomenten om interactie met de leerlingen te behouden.


Leerlingen kunnen op hun beurt van thuis uit les volgen via video, en opdrachten digitaal maken op de computer. De leerkracht en de leerlingen ontmoeten elkaar op afgesproken tijdstippen in de online klas via video.


Wanneer er een jarige is, deelt de leerkracht zelfs een leuk filmpje met een verjaardagsliedje met de klas via Google Classroom. Iedereen zingt luid mee om de jarige virtueel in de bloemetjes te zetten. Super initiatief! 


Happy birthday via Google Classroom


"De leerlingen zijn het gewoon zijn om met Google Classroom te werken in de klas. Ze weten hoe ze taken via Classroom ontvangen van hun leerkracht en hoe ze ook in te leveren. We moesten dus niet lang twijfelen over welk platform we gingen gebruiken om afstandsonderwijs te faciliteren?"

Juf Aagje, juf 6e leerjaar, Scholengroep MoorsledegemBehoefte aan een digitaal communicatiekanaal


Omdat de sociale contactmomenten belangrijk zijn bij het leerproces was er ook behoefte aan een digitaal communicatiekanaal waarmee leerlingen en leerkrachten elkaar online ontmoeten. Juf Aagje, juf 6e leerjaar, "wij kozen hiervoor Hangouts Meet. Omdat we hiermee kunnen spreken met de leerlingen, maar ook zaken kunnen tonen zoals de bordboeken terwijl we aan het spreken zijn."


De leerkracht presenteert haar scherm, zodat de leerlingen zien waarover de leerkracht spreekt, vergelijkbaar met de leerkracht die iets toont en uitlegt aan het bord. We maakten afzonderlijke links naar de verschillende “Digitale klaslokalen” en plakten die link in de online Classroom-ruimte van de klassen van de derde graad.


Leerlingen werden hiervan automatisch op de hoogte gebracht en het duurde niet lang vooraleer we eerste positieve reacties kregen.Spoedcursus online lesgeven


Digitale klas-1


Hoe geef je les via internet? Via digitale lessen. Gelukkig hebben we er in het verleden al met man en macht aan gewerkt. De voorbije dagen kregen alle leerkrachten nog een extra opleiding om de praktische werking nog even door te nemen.


De leerkrachten zijn vanaf nu ‘digi-proof’. Ze zijn in staat zijn om onderwijs op afstand te geven. Elke dag voorzien we ook een vast Q&A moment voor de leerkrachten om vragen en/of opmerkingen te delen met het ICT-team.Hoe werden de leerlingen hier op voorbereid?


We hebben de online klas vooraf getest. De leerlingen hadden zich verspreid in de verschillende lokalen (ondertussen volgden de collega’s ook mee) zodat we de realiteit zo goed mogelijk konden nabootsen. Binnen de kortste keren kwam iedereen de digitale klas binnen en was hun enthousiasme overduidelijk … leuk natuurlijk, maar we wilden vooral testen hoe we ook instructies konden geven op een overzichtelijke manier.Dit zijn de verschillende instructies die we hieruit konden halen:


  • Alle microfoons uit,  met uitzondering van die van de juf.
  • Leerlingen die een vraag hebben, melden dit gewoon in de chat en dan duidt de juf aan wie zijn microfoon mag aanzetten.
  • We spraken af dat we zouden werken met dagtaken, om hen de nodige structuur aan te bieden en ervoor te zorgen dat de leerlingen niet in vakantiemodus gaan.
  • Daarnaast hadden we per dag twee ‘Meet-momentjes’ afgesproken, om 9u voor een korte instructie en om 11u om even terug te koppelen en de vragen te bespreken.


Dit waren voorlopig de enige afspraken die de leerkrachten met de leerlingen maakten vooraleer ze elkaar nog eens ‘live’ uitzwaaiden. De eerste testdag van de online klas was een succes. Zowel leerkrachten als leerlingen, die de komende weken dus helemaal online les geven en krijgen, zijn enthousiast.Het is zover


De digitale klas is geopend. De leerlingen krijgen via Google Classroom dagopdrachten die ze online moeten indienen. 


Corona dagopdrachten Google Classroom


De Scholengroep heeft de ommezwaai naar digitaal onderwijs zeer snel gemaakt wat positief omarmd wordt door de ouders.


Morgen is weer een nieuwe dag en onze vorderingen in de digiklas zien er, in tegenstelling tot de omstandigheden waarin we ons bevinden, goed uit! De kinderen blijven gemotiveerd en zijn heel dankbaar, de juf is minstens even gemotiveerd want het platform werkt volledig zoals gehoopt. De dankbaarheid van ouders werkt hartverwarmend.”
- Juf Aagje, juf 6e leerjaar, Scholengroep Moorsledegem


De leerkrachten van de Scholengroep Moorsledegem geven nu massaal vanuit huis les dankzij videoconferentie-applicaties als Google Hangouts. Juf Aagje is alvast onder de indruk van de impact van de digitale tools op het dagelijks leerpatroon. "Wat ik zeker onderschat heb, is de kracht van de Meet-momenten. Niet alleen kun je als leerkracht heel makkelijk je volledige scherm delen met de kinderen, maar ook het ‘samenzijn’ met de klasgenoten deed iedereen duidelijk deugd. Al was het maar om eventjes een gezellig babbeltje te slaan om hun dag te breken." Conclusie, ondanks de sluiting van de scholen door het coronavirus kan het onderwijs op creatieve manieren tóch doorgaan. Wil je meer weten over videoconferenties met Google Hangouts Meet of Jamboard? Stappenplan en Checklists voor afstandsleren nodig?Bekijk onze afstandsleren met Google for Education-pagina!ONTDEK AFSTANDSLEREN MET GOOGLE